Phosgene Indicator Badge

Badge indicator

Een handige plastic drager met een stabiele clip die een indicatorpapier vasthoudt gedrenkt in fosgeen-specifieke kleurreagens. De drager is handig bevestigd aan kleding of een helm. Het kan bijna voor onbepaalde tijd worden gebruikt. Het reagenspapier moet na drie dagen worden vervangen.

De verkleuring van dit papier, in het geval van blootstelling aan fosgeen van de drager, is een belangrijk hulpmiddel bij de besluitvorming voor de behandelende arts bij het bepalen van de therapie.

Een van de gastoegangsvensters is bedekt met een speciaal diffusiepapier. Onder dit papier is de verkleuring minder intens. Dit verlengt het meetbereik naar boven.

De lage prijs van beide dosimeters maakt een uitgebreide uitrusting van werknemers in gevaarlijke gebieden met fosgeen mogelijk.

Compur Phosgene Badge Application Note


The chemicals used on the COCl2 Badge are light sensitive. Please keep unused badges in the original bag in order to avoid premature decay. If the badge has been exposed to high concentrations of COCl2, the color intensity may degrade over time. Exposing the badge to Ammonia fumes (NH3) will restore the original color.

Cross sensitivities:
CyanochlorideRed
DichlorotriazineRed
Dicarbonicacid-diester (e.g.Velcorin)Orange
ChloroformatesRed-orange
Carbamoyl ChlorideRed
TetrachlorocyclopropeneDark-red
Dimethylsulfamoyl chlorideRed

The badge will also respond – although with far less sensitivity – to chlorides and esters of other organic acids. If you should notice response to other chemicals not mentioned herein, please notify Compur Monitors. Your comments are very important for us in order to improve our application notes.

!!! Safety advice !!!

Phosgene Indicator badges are not an active warning device. They should be used as personal passive dosimeter badges only.

The conditions under which our products are used, are beyond our control. Therefore the user must fully test our products and /or information to determine suitability for any intended use, application, condition or situation.