FAQ

Zijn de gasdetectoren beschermd tegen explosies?

Ja, al onze gasdetectoren hebben een drukbestendige behuizing, wat betekent dat ze intrinsiek veilig zijn en bijdragen aan een hogere mate van veiligheid. Zelfs in het geval van een dreigende gasexplosie of een explosie die al is opgetreden, kunt u volledig vertrouwen op uw gasdetector.

Testen ze de grenzen van de beroepsmatige blootstelling aan toxische gassen, b.v. HCN, fosgeen of VOC?

Ja, zelfs giftige gassen worden gedetecteerd door een gasdetector in ons assortiment. De meting van potentieel toxische gassen vindt plaats zowel in het ppm- als in het ppb-bereik.

Meet u explosieve, brandbare gassen in het gebied van de LEL?

Ja, onze gasdetectoren zijn precies ontworpen voor dergelijke metingen. In het bereik van 0 tot 100 procent kunt u een overzicht krijgen van het gebied van de LEL waarin een gaslek is opgetreden of optreedt met een bereik van 0 tot 100 procent.

Heeft u sensoren op basis van het principe van infrarood absorptie?

Ja, elke gasdetector is technisch overeenkomstig uitgerust. Dit maakt onze gasdetectoren geschikt voor metingen van koolwaterstoffen en kooldioxide in de omgevingslucht van uw installatie.

Hebben de gasdetectoren elektrochemische sensoren?

Ja, met de juiste apparatuur kan een door ons geproduceerde gasdetector ook anorganische, toxische gassen meten. Net als bij de hierboven genoemde toxische gassen is de meetnauwkeurigheid in zowel het ppm-bereik als het ppb-bereik verzekerd.

Is het ook mogelijk om de gasdetectoren te gebruiken op het gebied van fabrieksveiligheid?

Onze gasdetectoren zijn uiteraard ook geschikt voor deze toepassing en leveren een waardevolle bijdrage aan de veiligheid in uw bedrijf. U kunt verzekerd zijn van een exacte meting en regeling van toxische en niet-toxische gassen die mogelijk uit uw fabrieken of fabrieksmachines kunnen ontsnappen.

Zitter er ook multi-gasdetectoren voor giftige en brandbare gassen in het assortiment?

U kunt natuurlijk ook meetapparatuur van dit type vinden in ons assortiment. Deze worden voornamelijk gebruikt bij gemeentelijke overheden, afvalwaterinstallaties en brandweer en bestrijken een breed spectrum van gasvormige stoffen in hun meetcapaciteit.

Heeft u foto-ionisatiedetectoren (PID’s)?

Ja, we hebben ook meetapparatuur die hiermee zijn uitgerust. Deze maken een nauwkeurige en betrouwbare meting van VOC’s mogelijk.

Worden uw apparaten gebruikt op het gebied van arbeidsveiligheid?

Ja, de kwaliteit van onze apparaten is al jarenlang vertrouwd, vooral in de chemische en petrochemische industrie. De procesindustrie van veel andere sectoren profiteert van onze meettechnologie voor zover het controleren van ontsnappende gassen in een of meer productieprocessen nodig is.

Voldoen de apparaten aan de veiligheidseisen met betrekking tot DIN EN 61508?

Ja, onze apparaten zijn in overeenstemming met alle normen voor functionele veiligheid in overeenstemming met SIL 2, wat betekent dat ze ook voldoen aan de bepalingen van de Europese norm.