Gas Generator

Gas-Generator1

Gasgenerator voor het testen van draagbare gasdetectoren.

Nieuwe gasgenerator voor het controleren van draagbare gasdetectoren. Een test van 100% betrouwbaar in slechts 10 seconden.

Werknemers die werkzaam zijn in chemische fabrieken zijn uitgerust met draagbare gasdetectoren om ze te beschermen tegen potentieel gevaarlijke stoffen. Gasuitbraken zijn uiterst zeldzaam. Normaal gesproken zal de gasdetector altijd de gemeten waarde “0” weergeven.

Een gasdetector die altijd “0” weergeeft, kan dit om twee redenen doen:
a) De gasconcentratie is daadwerkelijk nul.
b) Het apparaat is defect.

Om goede redenen is daarom een ​​dagelijkse bumptest voor draagbare gasdetectoren vereist.

De dagelijkse bumptest is ontworpen om ervoor te zorgen dat onjuiste werking van een gasdetector als gevolg van slijtage of onjuiste behandeling op tijd wordt vastgesteld. Hiervoor is het voldoende om het apparaat aan een korte gasstoot bloot te stellen. De gasconcentratie van de gasstoot ligt enkele malen boven de eerste alarmwaarde van de detector.

Het kwaliteitscriterium voor de gasgenerator is daarom niet het bereiken van een bepaalde eindwaarde, maar de respons van de sensor: snelle sensoren zijn ook goede sensoren. Daarom stopt de gasproductie automatisch na 10 seconden. Alleen als de gasdetector binnen deze tijd niet alarmeert, moet deze naar de werkplaats voor herkalibratie.

De volgende fouten worden betrouwbaar gedetecteerd:
– Elektronica defect
– Alarmering defect
– Sensor defect
– Sensor te langzaam

Technische specificaties
StroomvoorzieningTyp.:0-10 TLV, Oxygen: 2-35 Vol. %
Batterij levensduur800 functional checks
Afmetingen133 x 65 x 40 mm
Gewicht250 g